Video on kerronnan muotona verraton. Videon käyttäminen sekä markkinoinnissa, rekrytoinnin välineenä, opetuskäytössä ja lukemattomissa muissa viestinnällisissä tarpeissa kasvaa - yhä edelleen. Uudet sosiaalisen median muodot, esimerkiksi TikTok, pohjautuvat yksinomaan videon käyttämiseen. Video ei siis ole enää oheistuote vaan ydin monessa mediassa.

Yrityksen tai organisaation viestinnässä olen tavannut sanoa, että video ei silti ole itseisarvoinen asia: videolla tulee olla jokin peruste olemassa. Sen lisäksi, että videolla viestitään, tulee pystyä perustelemaan miksi viesti on videon muodossa eikä esimerkiksi vain tekstinä. Aina videon käyttäminen viestinnän muotona ei ole perusteltua ja haluaisinkin nyt nostaa joitakin sellaisia tilanteita esille.

kameraryhmä valmiina kuvaamaan

Videoita koska ne on pop
Videoita ei kannata tehdä vain koska muutkin tekee tai koska ne ovat tätä päivää. Tämän kaltaisessa tilanteessa törmätään asetteluun, missä istutaan pöydän ääressä miettimässä, että mistäs me tehtäisiin nyt video. Ja tämä on kokonaisvaltaisesti huono asetelma, minkä vaarana on toteuttaa täysin turha video, mikä ei ole rahansa arvoinen.

Mutta ainahan löytyy videon arvoinen aihe, eikö vain? No, yleensä kyllä, mutta tämän pitää olla silloin se asia numero yksi: ennen videon tekemistä pitää olla tarve viestiä jotakin. Useimmiten tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan videon avulla, ja tällöin päästään kysymykseen onko videon tekeminen tästä aiheesta rahansa arvoista.

Videon tulee olla hintansa arvoinen

Video ei ole hintansa arvoinen
Videon tekeminen maksaa aina rahaa tai ainakin aikaa. Videon voi tehdä itse varsin kevyestikin, kuten kerroimme tässä kirjoituksessamme, tai sen voi toteuttaa ammattilaisia käyttäen. Kummassakin tilanteessa tulee miettiä, että onko tämä video nyt vaivansa arvoinen.  

Esimerkiksi markkinoinnillisten videoiden ja kampanjoiden osalta voidaan laskea tuotannon kustannuksille jotain hyötysuhdetta, eli kalkuloimaan millaisia myynnillisiä tuloksia kampanjan tulee tavoittaa, jotta se olisi kannattava toteuttaa. Usein tulosten mittaaminen käytännössä on kuitenkin haastavaa ja esimerkiksi sisäiseen ohjeistukseen liittyen videon arvon laskeminen on monesti mahdotonta. Me olemme tehneet esimerkiksi videoita, joilla osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, tehdään yrityksen talouden tilan raporttia helpommin hahmotettavaksi tai ohjeistetaan nuorisoa kondomien käyttöön. Ei tämän kaltaisille aiheille voi laskea euromääräistä arvoa ainakaan konventionaalisessa mielessä.

Yleensä videon kustannuksia voidaan kuitenkin yhdessä sovittaa muun viestinnän laajuuteen, jolloin puhutaan esimerkiksi videon tuotannon keveydestä. Jos esimerkiksi tiedämme, että video on suunnattu omalle henkilöstölle kivaksi joulutervehdykseksi, videon tuotantoon ei ehkä kannata käyttää tuhansia euroja, sillä se ei välitä yhtään enempää hyvää joulumieltä kuin kevyemmin toteutettu hauska video. Oli kyseessä laajempi mainoskampanja, markkinoinnillinen video, tai sisäiseen viestintään tarkoitettu ohjeistus taikka tervehdys, tulee jokaisessa tapauksessa tehdä vähintään kevyt arvio siitä, kannattaako videon tekemiseen käyttää siihen vaadittavaa aikaa ja resursseja.

Videolle tulee aina suunnitella asianmukainen julkaisualusta

Videolla ei ole selkeää jakelualustaa
Harvemmin, mutta silti toisinaan törmäämme tilanteeseen, missä videolle on selkeä tarve, mutta videolle ei ole mietitty tarkempaa jakelualustaa. Tämä on onneksi helppo asia ratkaista, mutta jakelualustan määritteleminen kannattaa ottaa huomioon jo heti alkuvaiheessa, sillä videon kerronnalliselta tyyliltä odotetaan erilaisia piirteitä eri medioissa. Yksinkertaisesti voisi sanoa, että omalle henkilöstölle sähköpostitse YouTube-linkkinä toimitettu video on kerronnaltaan erilainen kuin TikTok:ssa, Instagramissa markkinoitava video.

Kun puntaroi videon tuotannon kustannuksia kannattaa mielessä pitää myös niitä mahdollisia kustannuksia, mitkä syntyvät videon jakelun yhteydessä - esimerkiksi kun videota markkinoi sosiaalisen median kanavissa.

Summa Summarum
Video ei suinkaan aina ole se optimaalisin tai paras ratkaisu viestinnälliseen tarpeeseen. Tämän tiedostaminen on tärkeää tuotantoa suunniteltaessa, ja me Luomustudiolla haluamme huikata ääneen jos syystä tai toisesta koemme epävarmuutta tuotannon toteutuksen kannattavuuden suhteen. Tarkoituksenamme on olla hyvin kartalla ei pelkästään videon tuotantoon liittyen, vaan ymmärtäen myös laajemmin mihin tarkoitukseen tätä käsillä olevaa videota ollaan tekemässä. Vain tällä ymmärryksellä video saadaan kerronnaltaan, tuotannon laajuudelta, kustannuksiltaan ja tyyliltään tarpeeseensa parhaiten vastaavaksi.