Kirjoitimme viimeksi siitä, kuinka videon käyttäminen viestinnän muotona ei aina ole perusteltua, eikä video ole viestinnässä ollenkaan itseisarvoinen asia ja aina se ainoa oikea tapa. Kokonaisuutta katsottaessa videon käytöstä erityisesti markkinointiviestinnässä on kuitenkin tullut enenevissä määrin perusteltua vuosi vuodelta. Videot ovatkin Hubspotin raportin mukaan nykyisin suosituin sisältömarkkinoinnin muoto, jättäen jälkeensä muun muassa tällaiset tekstimuotoiset blogipostaukset. Tämä siitä huolimatta, että sosiaalisessa mediassa kuvat vievät yhä yleisön huomion yli videioiden.

Videotuotannon merkitys jatkaa kasvuaan
Video on suosituin sisältömarkkinoinnin muoto

Perusteluna videoiden tekemiseen ei tietenkään myöskään riitä vain se, että muutkin tekee niitä. Kirjoitimmekin aikaisemmin niistä muista syistä, miksi videoita kannattaa meidän mielestämme tehdä: Videoiden avulla luodaan samaistuttavuutta, videoilla on hyvä tiivistää monimutkaisiakin asioita ymmärrettävään muotoon ja niillä voidaan välittää tunteita. Nämä ovat kaikki valtteja  markkinointiviestinnässä ja sisältömarkkinoinnissa. Hubspotin raportin mukaan tyypillisimpiä ja kokemuksiemmekin mukaan usein tehdyimpiä videoita ovat tuote- ja palveluesittelyvideot, brändikerrontaan liittyvien videoiden tullessa heti tutkimuksen mukaan toisena.

Videomarkkinoinnin kanavat.jpeg
85% yrityksistä käyttää videoita markkinoinnin työkaluna

Wyzowlin tutkimuksen mukaan videomarkkinoinnin kanavista YouTube, Facebook ja LinkedIn ovat laajimmin käytettyjä alustoja, Instagramin tullessa heti neljäntenä. YouTuben, Facebookin ja Instagramin suosio ei varmasti tule kovinkaan suurena yllätyksenä, eikä näiden tärkeyttä kokemuksiemme mukaan vähätelläkään.

LinkedIn tulee todennäköisesti jatkossakin suosimaan enemmän omaa videoalustaansa algoritmeissään, ja siten sen suosio videoalustana tulee varmasti myös jatkosskin nousemaan aktiivisen käyttäjämäärän yhä kasvaessa. LinkedInin suosio videoalustana on myös kasvussa ja 87% tutkimuksen vastaajista onkin sitä mieltä, että LinkedIn on tehokas alusta videomarkkinoinnista.

TikTok piti tutkimuksessa vielä peräsijoja, vaikka sen osalta käyttöönotto ja kokeilut ovat yrityspuolellakin jo päässyt kasvuun. TikTok julkaisi alkukesästä myös TikTok for Business -työkalun, mikä on osaltaan avannut uusia mainostamisen mahdollisuuksia alustalla. TikTokin rooli nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin vielä epäselvä ja vasta pieni määrä suomalaisia yrityksistä on ottanut sen käyttöön markkinoinnissaan. TikTokia on toistaiseksi käytetty laajemmin yrityspuolen työkaluna lähinnä vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmasta. TikTokin saavuttamasta valtaisasta kuluttajasuosiosta huolimatta on tietysti myös yhä mahdollista, että sille käy kuten Snapchatille, eikä siitä tule laajasti käytettyä yritysmarkkinoinnin kanavaa ainakaan Suomessa. Emme silti tohdi vähätellä sen merkitystä sen jo saavuttaman käsittämättömän suosion vuoksi ja seuraamme itsekin aktiivisesti TikTokin kehittymistä mediana ja markkinoinnin kanavana.

TikTok vidoiden tekeminen.jpeg
86% kyselyn vastaajista näkisi mielellään lisää videoita yritysbrändeiltä vuonna 2020

Ketään ei varmasti yllätä, että mobiilin rooli on jatkuvassa kasvussa. App Annien tutkimuksen mukaan ihmiset käyttävät keskimäärin lähes neljä tuntia päivässä erilaisten mobiililaitteiden parissa. On huomioitavaa, että mobiilin rooli kasvaa merkittävästi myös perinteisesti "isolta ruudulta" katsottavan viihteen, kuten urheilun ja elokuvien osalta. Lisäksi, pelkästään mobiilialustoille suunnattavan videosisällön tarve tulee luonnollisesti kasvamaan. Suurinta osaa sosiaalisen median alustoista on jo pääasiallisesti käytössä mobiilissa ja esimerkiksi Instagramia ja TikTokia ei suuremmilta päätteiltä käytetä käytännössä lainkaan. Mobiililaitteiden jatkuva kasvu on tietysti huomioitava videoita tehtäessä ihan jo yksinkertaisesti siitä syystä, että natiivisti puhelimien ruudulta katsottavien videoiden määrä kasvaa ja videoita voidaan katsoa enenevissä määrin pieneltä pystyruudulta, ilman ääniä ja entistä lyhyemmällä keskittymisjänteellä.

Videotuotanto mobiiliin
92% mielestä videot ovat tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa

Videot kasvaa jatkuvasti merkittävämmäksi viestinnän keinoksi ja siten videoita tarvitaan yhä vain enemmän. Onneksi, videoiden suosion kasvaessa, myös niiden tekeminen helpottuu. Videoiden tekeminen ei tarvitse olla monimutkaista tai kallista ja niitä voi helposti lähteä tekemään myös itse. Kirjoitimmekin aikaisemmassa blogikirjoituksessamme vinkkejä ja sudenkuoppia, joita kannattaa pitää mielessään kun videotuotantoa tekee DIY-mentaliteetilla ihan itse.

Videoiden suosiosta huolimatta ne kuitenkin ovat yhä vain yksi keino muiden joukossa kertoa tarinaa tai välittää viestiä. Meihin voi olla yhteydessä jos haluaa keskustelukumppanin pohtimaan, miksi, millaista ja mihin kanavaan videota oltaisiin tekemässä. Me autamme mielellämme näissä pohdinnoissa vaihtamalla ideioita ja ajatuksia sekä videoiden tekemisestä, että niiden julkaisukanavista.