Videotuotanto on tehokas väline viestiä ja jakaa tietoa eri yleisöille. Se mahdollistaa vaikuttavien visuaalisten tarinoiden luomisen, jotka herättävät tunteita, välittävät informaatiota ja sitouttavat katsojia. Videotuotantoa voidaan hyödyntää lukemattoman monilla eri aloilla ja eri tarkoituksiin – vain mielikuvitus on kirjaimellisesti rajana.

Tässä blogipostauksessa jaamme viisi asiantuntijoidemme vinkkiä vaikuttavaan videotuotantoon.

1. Määrittele mitä halutaan saada aikaiseksi ja luo sen pohjalta konsepti

Kuten kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä, myös videotuotannoissa ensimmäinen askel on varmistaa, miksi videota ollaan tekemässä, kenelle se on suunnattu ja mitä haluamme, että se saa aikaiseksi. Vaikka voisikin väittää, että videoilla on itseisarvoa esim. nettisivujen sisältönä SEO:n näkökulmasta, ei sohiminen ilman suunnitelmaa tässäkään kannata. Kertaa siis, miksi teet videon, mikä on pääviesti ja millainen video voisi olla siihen sopiva väline.

Miksi: Varmista miksi videotuotantoa ollaan tekemässä. Mikä on se viesti, joka halutaan välittää? Videotuotannoissa hyvänä ohjenuorana toimii se, että yhdellä videolla tulisi välittää vain yksi viesti ja yksi tavoite. Erityisesti yritysviestinnässä toivotaan usein lyötävän monta kärpästä yhdellä iskulla ja sekoitettavan sekä brändi- ja taktisen tason viestintää. Saatetaan siis esimerkiksi toivoa videotuotantoa, joka kertoo uusista toimitiloista, vastuullisuudesta ja että samaa videota voitaisiin hyödyntää rekrytoinnissa. Kyllä tällaisen videotuotannon pystyy tekemään, mutta se ei välttämättä kannata. Usein on viisasta alleviivata, mikä on videon ensisijainen tarkoitus ja mennä se edellä.

Kenelle: Terävöitä, mikä on kohderyhmä. Kun tiedät kohdeyleisösi, voidaan videotuotanto muotoilla sille relevanttiin ja kiinnostavaa muotoon.

Miten: Suunnittele konsepti (tai pyydä tähän apua). Minkälainen videotuotanto tarpeeseen parhaiten sopisi? Joskus parhaiten tarkoitustaan voi palvella lyhyt mainos- tai brändivideo. Toisinaan lyhyt somevideosarja tai yksittäinen haastattelupätkä on paras keino välittää toivottu viesti. Tässä kohtaa konsepti, jonka mukaisesti videotuotantoa lähdetään edistämään on hyvä tiivistää lyhyeen ja ymmärrettävään sekä tarpeen mukaisesti visualisoituun muotoon, jotta kaikki osalliset ovat samalla sivulla siitä, mitä lähdetään tekemään.

2. Käsikirjoituksen ei tarvitse olla monimutkainen, kunhan idea on kirkas

Käsikirjoitus on videon runko, joka määrittää sen, mitä videossa tapahtuu. Käsikirjoitus on aina olennainen osa onnistunutta videotuotantoa. Ole rohkea ja etsi näkökulmia, joiden avulla sisällön voi pitää tiiviinä ja ymmärrettävänä. Muista, että käsikirjoituksen ei tarvitse olla pitkä eepos, mikäli konsepti taustalla on kirkas. Tarinallinen mainos- tai brändivideo vaatii luonnollisesti tarkemman käsikirjoituksen kuin videotuotanto, jonka keskiössä on haastateltava henkilö, joka puhuu omista kokemuksistaan.

Videotuotannon vaikuttavuus pohjautuu selkeisiin tavoitteisiin

3. Sovita toteutus tarpeeseen

Laadukas kalusto on tärkeää, mutta yksi koko ei sovi kaikille. Valitse oikea kalusto ja tekijät tarpeesi mukaan. Tarvittava ammattiosaaminen ja kaluston tarve riippuu jälleen siitä, miksi, mitä ja kenelle ollaan tekemässä. Me suunnittelemme videotuotannon toteutuksen aina tarpeeseen sopivaksi. Esimerkiksi sisäiseen käyttöön ja moneen muuhun tarpeeseen myös omin kätösin vaikkapa puhelimen kameralla tehty toteutus voi olla aivan mainio valinta videotuotannon muodoksi. Mikäli kuvaamisen lainalaisuudet ei ole tuttuja, on perusteisiin hyvä perehtyä esimerkiksi lyhyellä googlettelulla tai keskustelemalla osaavan tekijän tai ammattilaisen kanssa. Ja rohkeasti kokeilemaan! Vain tekemällä oppii – ja videotuotanto on kaikille opittavissa.

Videotuotanto tulee suunnitella sekä sisällöllisesti että tavoitteidensa kautta

4. Panosta editointiin suunnitelman mukaisesti

Vielä videotuotannon editointivaiheessakin on hyvä palata siihen, mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi. Näin kokonaisus pysyy mukana alusta loppuun. Optimoi videot tavoitelluille jakelualustoille: Eri alustoilla on parhaita käytäntöjä pituuden, kuvasuhteen ja esimerkiksi graafisten elementtien sijoittelun osalta. Riippuen videon käyttötarkoituksesta, lopuksi on vielä hyvä varmistaa, että videon viesti on ymmärrettävä ja laajasti saavutettava. Videolla, jolla on puhetta, on useimmiten hyvä olla myös tekstitys, jotka tekevät videosta saavutettavan ja mahdollistavat videon katselun vaikkapa ilman ääniä.

5. Jakelu, jakelu, jakelu

Videon jakelu on yhtä tärkeä osa onnistunutta videotuotantoa kuin muu tuotantoprosessi. Huolellinen suunnitelma jakelussa voi auttaa saavuttamaan halutut katsojamäärät ja vaikuttamaan kohdeyleisöön tehokkaammin. Jakelun osalta kannattaa ainakin alustava suunnitelma tehdä jo videotuotannon alkumetreillä, kun pohditaan mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi.

Tiedä, kuka on kohdeyleisösi ja miten he viettävät aikaansa verkossa. Tämä auttaa valitsemaan oikeat kanavat ja alustat videon jakeluun. Hyödynnä niitä alustoja, missä kohdeyleisösi on aktiivinen. Tiedä myös, milloin kohdeyleisösi on aktiivisimmillaan ja jaa videoita heidän aikataulunsa mukaisesti. Käytä myös alustojen tarjoamia mainosmahdollisuuksia tavoittaaksesi laajemman yleisön. Monilla alustoilla mainonnan hinta on erittäin kohtuullista saavutettavaan yleisömäärään nähden. Harkitse maksullisia mainoskampanjoita lisänäkyvyyden saamiseksi. Video ei voi vaikuttaa jos sitä ei nähdä.

Määrittele etukäteen videotuotannon tavoitteet (esim. katsojamäärä, sitoutuminen) ja mittaa jakelun aikana, kuinka hyvin saavutat nämä tavoitteet. Muista, että videon jakelu ei ole staattinen prosessi ja tee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin. Ehkä jokin jakelukanava ei sittenkään toimi ollenkaan – tai ehkä toisessa kanavassa kannattaisi harkita lisäboostia. Videon katselukertojen (ja koversioiden) seuraaminen auttaa kehittämään tekemistäsi ja toisaalta optimoimaan myös tulevia kampanjoita. Jatkuvalla huomiolla ja sopeutumisella voit parantaa videoidesi näkyvyyttä ja tehokkuutta ajan myötä.

Näiden vinkkien avulla onnistut videoiden tuotannossa ja jakelussa, ja voit tehdä vaikuttavia videoita, jotka erottuvat joukosta ja jäävät katsojien mieleen. Jos jokin asia jäi askarruttamaan tai kaipaat sparrailuapua videotuotantosi pohdintaan, älä epäröi vaan ole yhteydessä!