Läpinäkyvyys tarkoittaa meille sitä, että kun toiminta on fiksusti ja reilusti organisoitu, ei mitään tarvitse piilotella. Uuden videotuotannon alkaessa on molemmille osapuolille ihanan helpottavaa, kun esimerkiksi työtuntien käyttämisestä on luotu selkeä suunnitelma ja käyty läpi, miten hinta näiden kautta muodostuu. Annanpa saman tien esimerkin:

Kuvitellaan seuraava tilanne. Yrityksen edustaja ottaa meihin yhteyttä, ja kertoo tarvitsevansa lyhyen videon esitelläkseen asiakkailleen, että he ovat avanneet uuden toimipisteen Espooseen. Hän toivoo, että videolla voitaisiin haastatella kyseisen toimipisteen henkilökuntaa, mutta niin, ettei videon pituus ole valtavan suuri. Asiakas listaa lisäksi, että hän toivoisi videon sisältävän:

 • tunnelmallisen värimaailman,
 • energisen leikkauksellisen kerronnan,
 • yrityksen toimintaan sopivan taustamusiikin,
 • tekstiplansseja, jotka antavat lisäinformaatiota, sekä
 • firman logot ja sloganit videon lopussa.

Asiakas päättää, että hän itse miettii asiat, jotka hän toivoo videolla kerrottavan ja sumplii videon haastatteluiden sisällön yhdessä Espoon toimipisteen henkilökunnan kanssa. 

Videotuotantoyhtiö Helsinki läpinäkyvyys.jpg


Tässä kohtaa me kiitämme yhteydenotosta ja laskemme saman tien tarjouksen yhdestä mahdollisesta toteutustavasta. Tämän kaltainen video voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että lähetämme yhden kuvaajan ja yhden äänimiehen yhteensä neljän tunnin ajaksi kuvaamaan ja äänittämään Espoon uuteen toimipisteeseen. Lisäksi varataan kaksi työpäivää editointiin ja yksi työpäivä tuotantotyöhön, eli projektin johtamiseen, käytännön järjestelyihin ja aikatauluttamiseen.

Saamme aikaan seuraavan työtuntisuunnitelman:

 • Kuvaus 4h
  - Ammattitasoinen kuvauskalusto
 • Äänitys 4h
  - Sennheiser-nappimikitys
  - Äänitarkkailu
 • Editointi 16h
  - Leikkaus
  - Värimäärittely
  - Äänen jälkikäsittely
  - Logojen ja tekstiplanssien editoiminen videolle
  - Taustamusiikin editoiminen videolle
 • Tuotanto 8h
  - Työnjohto
  - Käytännön järjestelyt
  - Aikataulutus
 • Yhteensä 32 h = 4 työpäivää = 2400 € + alv 24 %
  ks. "Kuinka videon hinta muodostuu?"
Luomustudio Productions Oy videotuotantoyhtiö Helsinki läpinäkyvyys

Meidän mielestämme juuri näin yksinkertaista videon tilaamisen tulee olla. Työtuntien ja toimintatapojen avoimuuden myötä mahdollistuu myös luottamuksen kasvaminen, mikä mahdollistaa kumppanuuksien syntymisen. Kumppanuuksien syntyminen puolestaan mahdollistaa sen, että pystymme toimimaan räätälöidysti aina juuri sillä tavalla, kuinka kullekin asiakasyrityksellemme parhaiten sopii.

Cheers!