Mainoksen henki ja veri.

Luova ajattelu on elintärkeä osa mainostuotantoa. Se on polku katsojan kokemuksen ja tunteiden sekä mainostettavan tuotteen tai palvelun välillä.  Luovuus ei vain auta erottautumaan kilpailijoista vaan on edellytys tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä on myös aihe, minkä ansiosta Luomustudion asiakastyytyväisyys on erinomainen: 4,8/5.

Taustoitus
Ennen kuin aloitamme mainoksen konseptoinnin, eli idean ja muodon suunnittelun, on tärkeää varmistaa, että meillä on selkeä tavoite ja käsitys siitä, kenelle kampanja on tarkoitettu ja mitä tarkalleen haluamme sillä saada aikaiseksi. Tämä auttaa pitämään ideat oikeasuuntaisina ja varmistaa, että kampanja kohdistuu oikealle kohderyhmälle. Samalla määrittelemme mainokselle ja teille luontaisimmat julkaisukanavat, -tavat ja muut mahdolliset jakeluun liittyvät asiat. Myös näissä ratkaisuissa luovuus on voimaa!

Idean kehittely
Idean kehittelyssä etsimme inspiraatiota eri lähteistä. Tutkimme tarvittaessa kilpailijoiden mainontaa, teemme katsannon alan trendeihin ja otamme huomioon ajankohtaiset aiheet. Tärkeintä on löytää jotain sellaista, mikä saa ihmiset reagoimaan. Myös yhteistyö ja keskustelu on tärkeää idean suunnitteluun liittyvän luovuuden edistämisessä. Keskustelemme kanssanne, haastamme ja kyselemme. Erilaiset näkökulmat ja kokemukset voivat tuoda uusia ideoita ja lähestymistapoja. Emme pelkää esittää rohkeita ja erilaisia ideoita, sillä ne voivat johtaa uusiin läpimurtoihin. Toisaalta hyväksymme epäonnistuminen oppimiskokemuksena. Kaikki ideat eivät ole toimivia, mutta vaikka jotkin ideat päätyisivät lopulta roskakoppaan on tämä tärkeä osa luovaa prosessia, ja se auttaa meitä löytämään prinsessan lasikengälle. Vaikuttavan mainoksen suunnittelu edellyttää avoimuutta uusille ideoille, rohkeutta kokeilla uusia asioita ja uskallusta heittäytyä. Vain näin luodaan vaikuttavia kampanjoita jotka saavat asiakkaat reagoimaan.

Luova ajattelu mainonnassa

Katse tavoitteessa
Kaiken ideoinnin, konseptoinnin ja suunnittelun tavoitteena on vastata teidän tarpeisiin ja toiveisiin. Loppujen lopuksi mainoksen tavoitteena on saada asiakkaissanne tapahtumaan ajattelua ja toimintaa – mikään ihastusta herättäneen idean hienous ja omintakeisuus ei korvaa tätä tavoitetta. Luovuuden lisäksi ja toisaalta myös luovuuden kautta mainonta on tavoitteellista toimintaa, ja tämän suunnittelussa olemme eteviä.