Mikä on koulutusvideo? Miksi ja miten niitä tehdään?

Koulutusvideolla voidaan korvata kokonaisia isompia koulutuskokonaisuuksia tai tehdä yksittäisiin ohjeistustarpeisiin vastaavia videoita. Videon etuna on laadulliset asiat koulutukseen liittyen, mutta myös sen monistettavuus.Mikä on koulutusvideo?Koulutusvideoiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana “luokkahuonekoulutusten” vähentyessä ja koulutusten siirtyessä enenevissä määrin verkkoon tallenteina ja lähetyksinä. Koulutusvideoita yhdistää mahdollisuus riippumattomuuteen ajasta ja paikasta. Sen sijaan, että koulutus pidettäisiin yhtenä ajanhetkenä luokkahuoneessa tai Teamsissa, on se mahdollista jaella koska tahansa halutulla alustalla.

Ilmeisimmän etätöihin johtaneen syyn rinnalla toiseksi tärkein tekijä laajentuneeseen etäkoulutustarpeeseen ovat globalisaatio ja ​digitalisaatio; osaamista ja ammattitaitoa halutaan toteuttaa ja jakaa tehokkaasti ympäri maailman ajasta ja paikasta riippumatta. Uskoisinkin, että koulutusvideoiden määrä tulee edelleen kasvamaan entisestään roimasti tulevina vuosina – ottaen matkaan uusia muotoja.

Koulutusten videointi, kuten juuri mikään muukaan videotuotanto ei kuitenkaan ole itseisarvoista. Erityisesti nyt, kun netti on pullollaan digitaalista sisältöä, ei koulutusvideoitakaan kannata tehdä ilman selkeää kohdeyleisöä ja tavoitetta. Käytännössä suurinta osaa verkkokoulutuksista ei tehdäkään yleiseen jakeluun, vaan niillä on valmis yleisö ja selkeä käyttötarkoitus. Videomuotoisen koulutuksen voi tehdä organisaation sisäiseen koulutukseen, etäopetukseen tai osaksi maksullista tai esimerkiksi alalle pakollista verkkokurssia.

Verkkokoulutusvideo, ohjeistusvideo, webinaari vai Teams-koulutus?Verkkokoulutusvideo, ohjeistusvideo vai webinaari?Koulutusten siirtyminen verkkoon ja jopa runsaudenpula toteutustavoista on tuonut eteen myös kysymyksen siitä, missä muodossa mikäkin koulutussisältö olisi sopivinta toteuttaa. Ennen luokkahuoneessa tehty koulutus voi sopia tehtäväksi nyt livestriiminä, interaktiivisempana teams-tapaamisen muodossa, videotallenteena vai riittäisikö pelkkä ääni- tai tekstimuotoinen koulutussisältö? Kaikille näille on oma aika ja paikkansa.

Iso osa koulutuksista voidaan edelleen pitää livenä esim. Teamsin, Zoomin tai muiden sovellusten välityksellä ja monessa tapauksessa se on vallan riittävä työväline. Lisäksi, kuvanlaadun näkökulmasta naksun isommalla laadulla tehdyt striimatut lähetykset toimivat myös usein hyvin koulutustilaisuuksien korvaajana.

Se, missä muodossa asiaa olisi parasta esittää, riippuu tietysti tilanteesta. Koulutusvideo voi yksittäin olla erillinen koulutuskokonaisuutensa, pienen pieni pintaraapaisu erillisessä verkkokokoulutuskokonaisuudessa tai yksittäinen pieni ohjeistus vaikkapa osana tuotteen käyttöönottoa. Ajasta ja paikasta riippumattomuus, mahdollisuus uusintaottoihin ja kokonaisuuden hiominen editointipöydällä ovat ennen kaikkea ne edut, mitä koulutusvideoilla ja ohjeistusvideoilla saavutetaan.

Hyvin toteutettuja koulutusvideoita on kiva katsoakoulutusvideoita seuraa mieluusti ajasta ja paikasta riippumattomastiKoulutuksen videointi on loistava tapa tuoda inhimillinen ja henkilökohtainen ote mukaan ajasta ja paikasta riippumattomaan sisältöön. On huomioitava, että luokkahuone- ja Teams-koulutuksiin verraten tallennetuissa videokoulutuksissa jäädään paitsi samasta interaktiivisuuden tasosta ja keskustelusta. Interaktiivisuutta voi kuitenkin halutessaan paikata niin, että tallennettu koulutus esitetään osana muuta kokonaisuutta, ennen tai jälkeen “oppitunnin” luokassa tai Teamsissa, ja tallenteen katsomisen jälkeen voidaan aiheesta keskustella yhdessä.

Olemme päässeet osaksi koulutuskokonaisuuksien tuotantoa, joissa videotallenteet ovat toimineet osana muuta kurssikokonaisuutta. Näin videotallenteet tukevat kirjoitettua sisältöä, äänisisältöä sekä luokkahuoneessa tai Teamsissa/Zoomissa järjestettyjä tapaamisia.

Miten tehdään hyvä koulutusvideo?Miten tehdään hyvä koulutusvideo?Koulutusvideoista puhuttaessa tehdään harvoin teknisen toteutuksen näkökulmasta mitään äärimmäisen huomionhakuista ja rohkeaa. Päinvastoin, yleensä asiasisältö pyritään nostamaan keskiöön niin, että kuvilla pystytään välittämään sitä sisältöä ja tunnelmaa, jota kouluttava organisaatio ja koulutettava sisältö edustaa. Esiintyjien ja sisällön nostaminen keskiöön ovat koulutusvideoiden keskiössä.

Jotta esiintyjät ja sisällöt pääsevät keskiöön, vaaditaan hyvää valmistautumista sekä rentoa meininkiä ja asennetta. Videomuotoisten koulutusten tekeminen on silloin paitsi kustannustehokasta, myös hauskaa ja antoisaa. Me tuomme osaltamme kaluston, ammattitaidon sekä ennen kaikkea rennon ja kiireettömän tunnelman, jotta esiintyjistä saadaan koko potentiaali irti.

Paljonko koulutusvideoiden tekeminen maksaa?Paljonko koulutusvideoiden tekeminen maksaa?Koulutusvideoiden hinnat ovat harvoin alle 1500 € ja yhtä harvoin yli 3000 €. Yksittäisen koulutusvideon hinta vaihtelee merkittävästi riippuen siitä, minkälaisella mallilla videoita tehdään. Kuvataanko esimerkiksi useampia videoita kerralla samaan yksinkertaiseen sapluunaan vai tehdäänkö yhtä yksittäistä jälkituotannollista megapläjäystä. Hinta-arvion tekeminen ei ole vaikeaa, kunhan ymmärrämme minkälaisesta tarpeesta on kyse.

Meillä on kokemusta toisaalta terävien ja huomiota herättävien yksittäisten ohjeistusvideoiden tekemisestä aina jopa yli kymmenen koulutusvideon kuvaamiseen yhden päivän aikana ja keskustelemmekin mieluusti siitä, minkälainen malli voisi sopia teille ja minkälainen hinta-arvio kokonaisuudesta tulisi.

Onko sinulla ajatus koulutus- tai ohjeistuvideosta?Onko sinulla ajatus koulutus- tai ohjeistuvideosta?Meille koulutusvideoiden tekeminen on äärimmäisen antoisaa ja saanut pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Meillä on kokemusta koulutustyöstä niin opettamisen kuin verkkokoulutusten videoinnin parista. Me osaamme tukea teitä niin verkkokoulutuskokonaisuuksien suunnittelussa oppimateriaalien luomisesta aina yksittäisen videon teknisiin jälkituotannollisiin yksityiskohtiin asti.

On hienoa päästä edesauttamaan tärkeiden asioiden esiintuomisessa sekä tietysti päästä näkemään ja kokemaan koulutusten sisältöä ensikädessä. Kuulemmekin erittäin mieluusti, jos juuri sinulla on jotain ajatuksia ohjeistus- tai koulutsvideoihin liittyen josta haluaisit keskustella!

Terveisin,

Mika
040 742 1776
mika@luomustudio.fi