Ei riitä, että someen tungetaan toinen toistaan tyylikkäämpiä videoita - niillä pitää olla selkeä syy olla olemassa: tarkoitus ja tavoite. Me Luomustudiolla olemme usein mukana videotuotannoissamme suunnittelemassa konseptia, jolla huolehditaan, että videolle saavutetaan siltä odotettuja tuloksia.

Videoita voidaan tietysti tehdä lukemattomiin erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin, mutta useimmiten tekemiemme videoiden perimmäinen tarkoitus liittyy yritysten viestinnällisiin tai markkinoinnillisiin tavoitteisiin. Videon tarkoitus on esimerkiksi esitellä tuotetta, palvelua tai koko yritystä, sillä pyritään luomaan tai vahvistamaan mielikuvia tai sen kautta kerrotaan asiakasreferenssin tarina potentiaaliselle asiakkaalle samaistuttavalla tasolla.

“Mikä on se taianomainen pieni mutta niin tärkeä ominaisuus videolla, mikä tekee yhdestä videosta onnistuneen ja toisesta vain osan somen mediavirtaa?”

Kerta toisensa jälkeen törmäämme tutkimuksiin, kuinka video kertakaikkiaan on mainio viestinnällinen väline niin mielikuvamarkkinoinnissa, brändin rakentamisessa kuin vaikka oman työkulttuurin sekä työnantajamielikuvan rakentamisessa. Videolla voi siis saada tuloksia kaikilla näillä alueilla.

Ei riitä, että tehdään video.
Videolla ei ole itseisarvoa vaan sillä pitää olla selkeä syy olla olemassa. Usein lähtötilanteena on jokin viestinnällinen tarve, joka voisi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • Miten rohkaista potentiaalista asiakasta tutustumaan yritykseemme tarkemmin tai tekemään ensimmäisen yhteydenoton?
  • Miten vakuuttaa eri tarjouksia vertailevaa asiakasta mielikuvien kautta?
  • Miten luoda, muokata tai vahvistaa työkulttuuria työnantajaviestinnän kautta?

Kun videon tarve ja tavoite on määritelty, on aika hypätä miettimään mikä on sen tarkempi tavoite, kenelle video on suunnattu, sekä miten ja missä sitä on tarkoitus käyttää. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämä on erityisesti se vaihe, missä me Luomustudiolla hyppäämme avuksi.

Tavoitteen tulee vastata tarkoitusta.

Jopa 85% tutkimukseen vastanneista kertoi ostaneensa tuotteen tai palvelun nähtyään sen brändiin liittyvän videon. Olisi kuitenkin melkoinen johtopäätös sanoa, että kaikki olisi ollut videon ansiota. Kuinka suuri osuus tässäkin oli siis videon aikaansaannosta ja kuinka moni oli sitoutunut ostopäätökseen jo ennen videon katsomista?

Tuloksia mitataan tietysti siten, että käytettyjä resursseja verrataan siihen, mitä saatiin aikaiseksi. Käytetyt resurssit on teoriassa helppo mitata, mutta aikaansaannosten mittaamiseen tarvitaan videotuotannoissa, kuten yleensä muussakin viestinnässä ja markkinoinnissa, yksinkertaistuksia. Yllämainittuihin viestinnällisiin tarpeisiin nähden mitattavat tulokset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • Mitattava kasvu verkkosivujen kävijöissä tai yhteydenotoissa
  • Parempi lähetettyjen tarjousten onnistumisprosentti
  • Vahvempi työnantajamielikuva kyselyvastauksiin perustuen

Nämä ovat kuitenkin mitattavissa tarkemmin vain, mikäli muita merkittäviä samanaikaisia toimenpiteitä ei ole tehty. Koska yritykset harvoin pysyvät paikoillaan, nousee usein pienemmissä tuotannoissa tärkeimmäksi onnistumisen mittariksi se, että yksittäisen videon koetaan vastaavan viestinnälliseen tarpeeseen ja vievän kokonaisuutta haluttuun suuntaan.

Miten ja missä videota on tarkoitus käyttää?

Jotta toivottuihin tuloksiin voidaan päästä, määritellään videotuotannoissa aina aluksi se, miten ja missä videota on tarkoitus käyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa julkaisualustojen pohtimista ja videon esiintuomiseen tehtäviä toimenpiteitä, kuten mainosbudjetin määrittelyä tavoiteltuihin somekanaviin. Julkaisualusta ja suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat luonnollisesti koko tuotantoprosessiin konseptin suunnittelusta asti, minkä vuoksi ne on ainakin ylätasolla käytävä ensi alkuun läpi.

Yksityiskohdat voi tietysti hioa matkan varrella ja me tuemmekin mieluusti pohdinnoissa, miten ja minkälaisia videota voi erilaisilla alustoilla hyödyntää aina käytännön julkaisutoimenpiteissä avustamiseen asti.

Idea + Toteutus

Mikä sitten on se taianomainen pieni mutta niin tärkeä ominaisuus videolla, mikä tekee yhdestä videosta onnistuneen ja toisesta vain osan somen mediavirtaa?

Kaikkein toimivampien mainosvideoiden tai markkinoinnillisten videoiden taustalla ei koskaan ole ainakaan yksinomaan valtaisan suuri tuotanto- ja markkinointibudjetti. Tietysti kansainvälisten ja suurten brändien mainontaa tehdään myös isoilla budjeteilla, mutta kuten tämä Buenan tekemä pirskatin mainio mainos viitoittaa, tärkeintä on kuitenkin se idea. On mahdotonta kuvailla miten ja mistä ne hyvät ideat kumpuaa sillä kysymys on saman kaltainen kuin yrittäisi analysoida mistä runot tulevat tai miksi jokin elokuva on niin loistava. Hyvän idean kuitenkin tunnistaa kun sen saa eteensä!

Asiakkaan tarpeeseen istuvien ideoiden kehittämisessä on kyse luovasta osaamisesta: Hyvä idea on hyvä kun se on nimenomaan asiakkaan brändin ja viestinnällisen tarpeen kannalta toimiva ja toteutettavissa asiakkaalle sopivassa budjetissa. Penkiltä tipauttavan hauska idea ei ole toimiva jos se ei yksinkertaisesti sovi asiakkaan viestintään tai jos sen toteuttaminen edellyttää poskettomia resursseja.

Hyvä idea on sellainen, minkä kerronta mukailee asiakkaan tarvetta ja puhuu yrityksen brändin kanssa samalla suulla, mutta myös sellainen, minkä toteuttaminen on mahdollinen monin eri keinoin. Osana luovaa osaamista on idean hahmottaminen niin, että sen toteutukselle löytyy useita tuotannollisia keinoja, ja tällöin pystytään myös tekemään kustanustehokkaita ratkaisuja.

Riittää, että aluksi osaa kertoa mihin videota tarvittaisiin.
Sinulla ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin tai edes kovin selvää käsitystä videon tavoitteista. Me Luomustudiolla olemme alusta asti mukana jumppaamassa viestinnällistä tarvettanne, ja usein jo alkukeskusteluissa alkaa piirtymään ääriviivoja mahdolliselle videotuotannolle ja ehkä jopa sen idealle.

Meidän kanssa voi ja kannattaakin sparrailla tilannettanne, sillä on meidän vastuullamme kaivaa vastaukset vaikeisiin kysymyksiin, luoda tarpeeseen istuva idea ja tarjous, mikä sopii tarpeeseenne parhaiten. Sparrailu kanssamme ei maksa mitään. Kokeile vaikka!