Mitä on videomarkkinointi ja kenelle sitä tehdään?

Videomarkkinointi tarkoittaa lyhyesti toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä keinoin, joissa video on keskiössä. Markkinointitoimenpiteet, samoin kuin videomarkkinoinnin toimenpiteet, liittyvät usein ensikädessä tunnettuuden tai luotettavuuden edistämiseen. Yritysten osalta kyse on kuitenkin useimmiten loppuviimein myynnin edistämisestä. Muille organisaatioille kuten säätiöille viestinnän tavoitteet saattavat tietysti olla hyvinkin erilaiset.

Videomarkkinoinnin rooli vaihtelee yrityksissä ja muissa organisaatioissa, ja toisille se on merkittävämmässä roolissa kuin toisille. Video kuuluu luonnollisesti suurimmalle osalle kuluttaja-asiakkaille myyvien yritysten markkinoinnin työkaluihin, kun taas vaikkapa teollisuuden tarpeisiin toimivien yritysten osalta sen rooli voi olla merkittävästi pienempi ja markkinoinnin resurssit on kohdistettu tietoisesti muualle.

Kokonaisuudessa videon merkitys osana markkinointia ja sisällöntuotantoa kuitenkin vain jatkaa kasvuaan vuodesta toiseen. Eikä syyttä, nimittäin lista perusteista videomarkkinoinnin tekemiselle on hyvin pitkä: Videota katsotaan yhä enemmän, erityisesti puhelimella, videot kiinnittävät katsojan huomion muita muotoja (teksti, kuva ja ääni) paremmin ja videot nettisivuilla (ja siis jo videoiden olemassaolo nettisivuilla) edesauttaa hakukoneoptimointia.

Samalla kun videoiden merkitys markkinoinnissa kasvaa, videoiden tekemisestä tulee jatkuvasti teknisesti helpompaa ja tehokkaampaa. Yhä kasvava videomuotoinen viestintä on taas luonut saturaatiohaasteen: Videoita on koko ajan ja kaikkialla ja hyvän sekä erottuvan videon rima nousee koko ajan korkeammalle. Tämä taas on onneksi se meidän sulka hatussamme: Me olemme koetusti idearikas ja luova kumppani, jolle voi heittää haasteen aina kokonaisvaltaisesta videomarkkinoinnin suunnittelusta yksittäisten, jo pitkälle viilattujen videokonseptien toteutukseen.

Esimerkkivälähdyksiä tekemistämme mainosvideoista

Entäs mikä sitten on markkinointivideo?

Markkinointivideot ovat työkalu, jolla videomarkkinointia toteutetaan. Eli ne itse videot. Yksinkertaistaen, kaikki asiakkaille suunnattu video on käytännössä jollain tapaa markkinoinnillista sisältöä. Videot voivat toimia asiakaspolun kaikissa eri vaiheissa, ja markkinointivideon käsitteen voi itsessään jakaa useampaan kategoriaan, esim. seuraavasti:

Vaikkakin olemme tehneet sisäistäkin viestintää varten todella hauskaa ja toimivaa sisältöä, ovat markkinointivideot ja niistä erityisesti mainos- ja brändivideot useimmiten niitä kaikkein mielenkiintoisimpia tuotantoja. Niissä pääsemme loistamaan jo tuotannon varhaisemmassa vaiheessa ollen mukana ideoimassa, sparraamasa ajatuksia ja katsomassa asiakkaamme viestinnällistä tarvetta viereltä käsin.

Esimerkkivälähdyksiä tekemistämme esittelyvideoista

Ehkä voisimme olla teidänkin organisaation uusi videoystävä? Aloitamme yhteistyön useimmiten avoimella juttelulla – vaikka mitään tiettyä tarvetta videolle ei juuri nyt olisikaan näköpiirissä. Juttelemalla, ajatuksia vaihtamalla ja videoiden tavoitteita ja käyttötarkoituksia yhdessä puntaroimalla päästään usein jo selville vesille siitä osaisimmeko olla avuksenne. Tärkeintä yhteistyössä on tietysti molemminpuolinen ja helposti hahmotettava hyöty.

Me olemme täällä juuri teitä varten, joten olethan yhteyksissä jos aihe tuntuu ajankohtaiselta! Ensimmäinen askel on kurkata yhteystietomme täältä ja soitella, jättää yhteydenottopyyntö tai piipahtaa vaikkapa kahville toimistollemme.