Videoita pitäisi kuulemma tehdä, mutta mihin kaikkeen ne voisi soveltua ja missä niistä voisi olla eniten hyötyä? Oman viestinnän läpikäynti asiakaspolun eri vaiheissa on yksi tapa hahmottaa sitä, missä kohtaa asiakasviestinnän vahvistamiselle voisi olla tarvetta ja samalla sitä, voisiko video olla yksi mahdollinen väline osaksi työkalupakkia.

Video on markkinoinnin ja sisällöntuotannon ytimessä yhtenä tärkeänä keinona, ja on usein tehokkain tapa viestiä ja herättää tunteita, erityisesti hieman monimutkaisemmista asioista. Videoita on helppo katsoa, ne ovat viihdyttäviä ja esimerkiksi videopohjaiset somepostaukset keräävät huomattavasti enemmän huomiota tekstipohjaisiin verrattuna.

Asiakasviestinnässä yksittäinen video tai laajempikin videomarkkinointikampanja on aina yksi osa muuta markkinointia ja sisällöntuotantoa ja sille pitäisi tietysti löytyä paikka ja tarkoitus. Asiaa hahmottaaksemme, olemme jakaneet asiakkaan elinkaaren vaiheet karkeasti kolmeen: A. Yrityksen tunnettuuden kasvattaminen, B. Ostopäätöksen tuki ja C. Asiakaspysyvyyden ja -tyytyväisyyden kehittäminen.

Tätä jakoa voi käyttää ensin sen pohtimiseen, minkälaista asiakasviestintää näissä vaiheissa tehdään. Jos jossain näistä vaiheista huomataan viestinnän kehittämisen paikka, voi näitä käytännön esimerkkejä käyttää vaikkapa siihen, minkälaista videomuotoista viestintää näihin tueksi voisi sopia. Video toimii useimmiten yhtenä viestinnän välineenä läpi asiakkaan elinkaaren kaikkien vaiheidein yrityksen tunnettuuden kasvattamisesta ja asiakkaan ostopäätöksen tuesta aina asiakaspysyvyyden ja tyytyväisyyden kehittämiseen asti.

Video asiakasviestinnän eri vaiheissa

A. Yrityksen tunnettuuden kasvattaminen

  • Mainosvideot tv-spoteiksi, YouTube-mainontaan tai muuhun display-mainontaan toimivat erinomaisesti yrityksen tunnettuuden kasvattamisessa. Meillä on kokemusta myös TV- ja elokuvateatterispoteiksi tehdyistä mainoksista.
  • Videomuotoinen somesisältö: Liikkuvaa kuvaa katsotaan someissa merkittävästi pidempään, oli kyseessä mainosvideo tai vaikkapa vain gif-tyyppinen yksinkertainen liikkuva kuva.
  • Webinaarit, seminaarit ja muut striimauksina järjestettävät tapahtumat ovat tulleet kaikille tutuiksi viimeisen vuoden aikana ja ovat parhaimmillaan loistava tapa vahvistaa yrityksen tunnettuutta ja kuvaa asiantuntijaorganisaation osaamisesta.

B. Ostopäätöksen tukeminen

  • Yritysvideot ja tuote- tai palveluesittelyvideot voivat keikauttaa ostopäätöksen tuomalla samaistumispintaa yritykseen tai vaikkapa konkretisoimalla tuotteen ominaisuuksia.
  • Haastatteluvideomuotoiset asiakasreferenssit vahvistavat luottamusta ja mielikuvaa osaavasta ja luotettavasta yrityksestä.
  • Videomuotoinen tarjous tai tarjouksen täydentäminen videolla toimii myös oivana mielenkiinnon ja luottamuksen herättäjänä.
  • Case-videot projekteista, joista esimerkkejä esittelyvideo-sivullamme, tuovat helposti lähestyttävin esimerkein ja kokemuksin esiin kiinnostavimmat puolet tuotteesta, palvelusta tai muusta projektin lopputuotoksesta.

C. Asiakaspysyvyyden ja -tyytyväisyyden kehittäminen

  • Tuotevideot voivat tuoda nykyiselle asiakkaalle lisävahvistusta tehdylle ostopäätökselle tai auttaa hahmottamaan uusia tuotteen tai palvelun ominaisuuksia.
  • Ohjeistusvideot, tutoriaalivideot ja koulutusvideot luovat luottamusta ja auttavat ymmärtämään ostettua palvelua tai tuotetta ja luovat asiakastyytyväisyyttä.

Lista on tietysti vain kapea katsaus siihen kokonaisuuteen, minkälaista asiakasviestintää voi tehdä ja mihin videota voi viestinnän välineenä käyttää. Yllämainitut asiat myöskään ole toisistaan irrallisia ja asiakasreferenssi voi olla hyödyllinen myös tunnettuuden kasvattamiseen tai asiakaspysyvyyden kehittämiseen.

Kokonaisuuden ymmärtäminen helpottaa olennaisesti tavoitteidein asetantaa ja odotusten hallintaa

Meille laadukkaan ja asiakkaan tarpeisiin sopivan videon tuotanto on aina tärkein päämäärä. Videoviestintää tehdessä tulee keskittyä tavoitteiden määrittämiseen yhtä lailla kuin mitä tahansa muuta viestinnän keinoa tai välinettä hyödynnettäessä. Me pyrimme aina lähtemään liikkeelle kysymyksillä, miksi videota ollaan tekemässä, mitä sillä tavoitellaan, onko se osa jotain suurempaa kokonaisuutta ja onko se siihen tehokkain viestinnän väline. Näin pystymme ymmärtämään tavoitteet tavoitteet ja puntaroimaan onko video tähän mielestämme paras väline ja jos on, minkälainen videokonsepti voisi olla tähän tarpeeseen juuri se sopivin.

Miten me voimme olla avuksi?

Meille tärkeintä on palvella yrityksen ja sen työntekijöiden tavoitteita niillä keinoin, jotka niitä parhaiten palvelevat. Tähän usein päästään, kun monimutkaisia kokonaisuuksia hieman palastellaan ja ne ymmärretään yhtenäisti. Me emme halua tehdä uusiksi toimivaa asiakasmarkkinointisuunnitelmaa, vaan varmistaa, että videota harkitaan viestinnän välineenä asiakaspolun eri vaiheissa ja videon potentiaali yhtenä asiana osana muuta asiakasviestinnän keinovalikoimaa on huomioitu.

Autamme mieluusti selvittämään, miten videosta voisi olla parhaiten hyötyä juuri teidän asiakasviestintänne tueksi. Ota siis yhteyttä jos tuntuu siltä, että voisimme olla avuksi!Terveisin,
Mika Lindfors
040 742 1776
mika@luomustudio.fi